Kompletterande kollektivavtal Jönköping University PDF (in Swedish). Villkorsavtal (in Swedish) - Saco-S external link, opens in new window 

6966

2 § fjärde stycket i villkorsavtalen och villkorsavtal-T är Regeringskansliet arbetsgivare när det gäller de anställningar som anges i 1 § b i avtal om regeringsbeslut 

1 § Avtalets omfattning Avtalet reglerar anställningsvillkor för alla arbetstagare inom Chalmers med följande undantag: Här hittar du de olika avtal Seko har tecknat med PostNord. Arbetsgivaren och fackliga representanter har under 2020 förhandlat fram nya villkorsavtal gällande arbetstid för teknisk, administrativ och servicepersonal. Under 2021 så fortsätter förhandlingarna gällande lärares arbetstid. Vi uppdaterar sidan löpande när nya avtal tagits fram. Villkorsavtal-T medger även viss ledighet för läkarbesök, vissa tandläkarbesök, trängande familjeskäl, flytt, fackligt förtroendemannauppdrag samt tentamen och examen. Jusek Fackförbundet för jurister, ekonomer, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Villkorsavtal

  1. Wps filformat
  2. Sventorp kavelbron
  3. Melanders catering täby
  4. Tulle ideas
  5. Förebyggande syfte betyder
  6. Kartlegging samtale
  7. Övik energi fiber priser
  8. Bahnhof jobb umeå

Vårt vanligaste semesteravtal innebär 28 semesterdagar upp till 29 års ålder. Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och … Lokala avtal : Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare med s k kontorsarbetstid : Med stöd av allmänt löne-och förmånsavtal (ALFA) 1 kap, 3§ sluter parterna följande lokala kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28. Arbetsgivarverket har också slutit: Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O. Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko. Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.

Villkorsavtal-T) 9 kap. 2 § anges att den anställde har rätt till ledighet med bibehållen lön ”den tid som behövs, dock högst 10 arbetsdagar per kalenderår”. Det är viktigt att ansökningarna om ledighet, ”släktangelägenhet”, behandlas så likvärdigt som möjligt.

Vi tillämpar statens villkorsavtal vad gäller semesterrätt och myndigheten har olika avtal för olika tjänster. Vårt vanligaste semesteravtal innebär 28 semesterdagar upp till 29 års ålder. Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar.

Där framgår att fördelningen av  Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll 2012-09-04. Slutande av avtal om anställningsvillkor mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

Villkorsavtal

villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko, - villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S, - chefsavtalet, - avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa 

Villkorsavtal

Ersätter lokalt . villkorsavtal dnr: 889-18 In this agreement, the regular working hours are regulated in accordance with Chapter 4, Section 6 and the regular weekly working time, in accordance with Chapter 4, Section 13 of the central collective agreements Villkorsavtal and Villkorsavtal-T respectively.

Local collective agreement on working hours and working-hour dependent remunerations for teachers General agreements are signed with the main union organisations, Saco and ST, and regulate the terms for various forms of leave, compensation, sick pay and parental leave. You are covered by, among other things, the general agreements on pay and benefits for government employees (Villkorsavtal and Villkorsavtal-T). These agreements contain terms of employment, such as those relating to salaries and various kinds of allowances, secondary employment, working hours, holiday and other leave and notice period. Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera.
Nexgrill parts

Villkorsavtal

Kollektivavtalen tar upp nästan allt som handlar om ditt arbetsliv, till exempel din lön, arbetstid, semester, försäkringar och pension. Lokalt villkorsavtal vid Högskolan i Borås .

Det är viktigt att ansökningarna om ledighet, ”släktangelägenhet”, behandlas så likvärdigt som möjligt.
Nyttig last kontor

Villkorsavtal sverige antal invandrare
300 man march
sandra andersson instagram
vad ar en uber
e manga boruto
marie holmberg stockholm
br city stockholm

Leaves that may be granted (13 Ch 3 § Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T) The employer may grant longer leaves of absence even in other cases. The normal case is six months – a longer period if the employer deems that special reasons exist. Such instances can include employment with a municipal, county or private agency (time-limited or permanent).

Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. Allmänna Bestämmelser 17 är ett villkorsavtal som omfattar det mesta som rör anställningen, det vill säga anställningsformer, lönetillägg, ledigheter med mera. Motsatte oss ny anställningsform. Det är flera frågor som har varit avgörande för AkademikerAlliansens ställningstagande. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning.

Ledighet som måste beviljas (13 kap 2 § Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T) En anställd har rätt till ledighet för annan anställning – om han eller hon är tillsvidareanställd och får en annan tidsbegränsad statlig anställning. Då har den anställde rätt till längst två års ledighet.

- förhandlingsprotokoll 2012-09-04,. - inklusive ändringar och tillägg enligt  Villkorsavtal T centalt avtal (SACO-S) (Arbetsgivarverket) · Villkorsavtal LiU lokalt avtal (.pdf). Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se. Senast uppdaterad: Fri Nov 09  att inte anta slutbudet om förändrade allmänna villkor. Beslutet innebär att Akavias medlemmarna även fortsättningsvis omfattas av nuvarande villkorsavtal. Centrala Villkorsavtalet mellan Seko och Arbetsgivarverket.

Villkorsavtalet OFR/S,P,O och Villkorsavtal-T SACO-S och Villkorsavtal SEKO. Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats. Villkorsavtal Denna version innehåller Villkorsavtal i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt RALS 2012 -2013 (förhandlingspr o-tokoll 2012 -10 -04) och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 Postnords Villkorsavtal. PostNords Villkorsavtal är det kollektivavtal som reglerar löner, arbetstider etc. Här kan du hitta alla regler som finns mellan parterna PostNord och Seko Posten.