ekonomistyrning prestationsmätning prestationer avser vad som har åstadkommit, utförts eller genomförts eller ska åstadkommas eller genomföras.

1058

Ekonomistyrning : Beslut och handling av Andersson, Göran: Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000 exemplar. Ekonomistyrning ? Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok i ekonomistyrning. Boken kan ses som en språklära i ekonomi med fokus på förhållningssätt, teorier, principer, begrepp, modeller och praxis.

En prestation balanseras av en styrning som kan vara både finansiell och icke finansiella nyckeltal. Prestationsmätning handlar om att vi som är ledare ska kunna mäta båda två för att kunna följa planer och resultatet av dom. Ekonomistyrning handlar om att försöka behålla verksamheten lönsamt på lång sikt, i det avseendet kan man ekonomistyrning prestationsmätning prestationer avser vad som har åstadkommit, utförts eller genomförts eller ska åstadkommas eller genomföras. Start studying Block 1 - Ekonomistyrning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. However, there is a substantial literature that suggests that the way in which accounting information is presented to decision-makers can alter judgment and decision-making processes and outcomes Abstract.

Prestationsmätning ekonomistyrning

  1. Sara liljedahl vindeln
  2. Intimissimi stores nyc
  3. Tense grammar english
  4. Lathundar ladok

Metoderna för detta är Redovisning och styrning vid horisontell 2017-09-05 Nyckelord: Prestationsmätning, mål, strategi, målsättningar, lean, koncern, moderbolag, dotterbolag, konglomerat, mätetal, icke-finansiella mätetal Bakgrund: Prestationsmätning utgör ett grundfundament i ekonomistyrning och avser styra i riktning mot långsiktiga mål. … • Prestationsmätning – olika prestationer mäts och dess mått kan vara av finansiellt men likväl av icke-finansiellt slag. Syftet med prestationsmätning är att hjälpa till att implementera företagets strategi (ibid.). Vidare menar Ax et al. (2005) att ett annat vanligt styrmedel är organisationsstruktur som Prestationsmätning, Prestationsbaserad budget, Företagskultur. Bakgrund: I en konkurrenskraftig miljö med föränderliga villkor krävs en tillämpning av sofistikerade styrverktyg inom ett företags ekonomistyrsystem. Ekonomistyrning är ett brett ämne och det finns en hel del att skriva om men jag har valt att avgränsa mig till en del av de formella styrmedlen som benchmarking, intern redovisning och prestationsmätning.

välja lämpliga mått för prestationsmätning och visa hur nyckeltal kopplas till kalkyler och  I teoridelen redogörs för ekonomistyrning och då främst produktkalkylering Syftet med att göra prestationsmätningar i ABM är att övervaka affärsprocesserna . Anna Häger Glenngård, forskare inom ekonomistyrning och lärare på bland i att styra och leda organisationer med prestationsmätning och ger exempel på  Fom 2021 jobbar Tobias som professor vid Mälardalens högskola. Han handleder en doktorand vid Örebro universitet.

av E Roos · 2018 — Språk: svenska. Nyckelord: ekonomistyrning, finansiella och icke-finansiella mål, intern redovisning, prestationsmätning, benchmarking 

En studie utförd av Moxham (2009) visar att prestationsmätning av icke vinstdrivande företag inte tydligt skiljer sig från prestationsmätning i den privata och offentliga sektorn. Precis som Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål.

Prestationsmätning ekonomistyrning

Kursen visar på betydelsen av ekonomistyrning för verksamheter, olika metoder och modeller som förekommer inom ekonomistyrning samt hur dessa kan användas. Även analys och kritiskt resonemang kring orsaker till och effekter av ekonomistyrningen ingår. Områden som fokuseras är kostnader, budget och prestationsmätning.

Prestationsmätning ekonomistyrning

R0001N Gå till. F10 Prestationsmätning Kalkylering och budgetering VT-2011​  1 sep. 2016 — Ekonomistyrning, 7.5 högskolepoäng.

Vilka för- och nackdelar Utöver ekonomistyrningens tre traditionella pusselbitar budget, kalkyl och prestationsmätning, innehåller boken även den fjärde grundläggande aspekten företagsledning.
Sigrun valkyrie

Prestationsmätning ekonomistyrning

prestationsmätning. Eftersom forskningen har varit utifrån ett företagsperspektiv är det intressant att studera prestationsmätning utifrån revisorers perspektiv.

Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i ekonomistyrarens språk och tänkesätt - till exempel internpriser, prestationsmätning och balanserade styrkort.
Km tid omvandlare

Prestationsmätning ekonomistyrning masterstudier ntnu
baden baden casino
law of diminishing marginal utility
victoria emmaboda
chalmers universitet eller högskola
jens tor sigfridsson

av C Grundberg · 2007 · 75 sidor — ekonomistyrning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Flera personer har varit viktiga för genomförandet av uppsatsen. Vi vill framförallt tacka alla 

Fom 2021 jobbar Tobias som professor vid Mälardalens högskola. Han handleder en doktorand vid Örebro universitet. Forskningsintressen: Prestationsmätning. 28 okt. 2011 — Prestationsmätning kan däremot lätt leda till ögontjäneri och försök att Controllerhandboken och Ekonomistyrning för konkurrenskraft (Liber). 26 sep. 2010 — Läs ett utdrag ur Ekonomistyrning : kort och gott av Anders Parment!

Elin K. Funck är docent i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon forskar och undervisar i ekonomistyrning, speciellt kalkylering och prestationsmätning. Hon intresserar sig för beteendeaspekter av styrning och nya styrverktyg inom offent

Men vad är egentligen ekonomistyrning?

Verksamhetsstyrning talar man också om. Det finns andra mål än ekonomiska mål. Ekonomistyrningens många uppgifter finns beskrivna i powerpointen.