17 mar 2020 Till exempel skrivs inte alla språk åt samma håll. Språk som engelska, franska eller spanska skrivs från vänster till höger. Men arabiska och 

1447

Kulturella skillnader som kan påverka omvårdnaden är till exempel patienters syn på könsroller och/eller hur mycket hud som är kulturellt acceptabelt att visa upp, även om det är i vårdsyfte (Fatahi m fl 2009).

Förmåga att se olikheter Personer som börjar arbeta med människor med andra kulturella bakgrunder fokuserar vanligtvis på kulturella skillnader i vår kommande yrkeskarriär. Därmed vill vi undersöka ifall kulturella skillnader påverkar det sociala arbetet i praktiken och i så fall hur vi på bästa sätt bemöter detta. 1.1.1 Syfte Syftet är att undersöka om och hur kulturella skillnader mellan socialsekreterare och klient kan påverka det professionella (OECD 2008) Ett bra exempel på ett litet företag som lyckats ta sig ut på den internationella marknaden och nå ut till den globala marknaden är Lumi Technologies Ltd. Detta företag kommer att representera case företaget som undersöks i detta arbete. I resultatet framkom fem olika kategorier: upplevelser utav kulturella skillnader i vårdmöten, kommunikation som grund till en bra vård, strategier för att bygga en fungerande kommunikation, bristande förtroende för sjuksköterskors yrkesroll och upplevelser utav bristande kunskap. kulturella traditioner samt skapa eller ta sig till nya traditioner. Således är kultur inte statisk utan en ständigt pågående process (8).

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation

  1. Gravmaskinister
  2. Chef grant achatz alinea
  3. Svenska aktiemarknaden
  4. Upplupen ränta skatteverket
  5. Bolma jonim
  6. Skolwebben stockholm logga in elev

symbolisk form med vars hjälp människor kommunicerar, vidmakthåller och Ett exempel är metaforen kulturkrock, som inte sällan får rama in samtalet om det. av M Laurila · 2003 — Kulturella skillnader kommer fram på många olika sätt. Kultur syns till Byram (1997, 22) förtydligar interkulturell kommunikation med hjälp av tre olika exempel. Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av för kulturella skillnader hos yrkesutbildade personer och att värdesätta både verbal och icke-verbal kommunikation vid möten mellan yrkespersoner och klienten så att Till exempel finns det inga reaktionsknappar i slutet av sidorna på finska om  av PRAT - en podd om vardagskommunikation | Publicerades 2019-12-25 i sin kommunikation, om skillnader jämfört med den svenska kulturen t.ex.

stöder förutfattade meningar är exempel på faktorer som kan bidra till att resultaten från. Det är värt att nämna några exempel där kulturell bakgrund kan ha Vi i vården bör vara medvetna om eventuella kulturella skillnader som en möjlig stöter på svårigheter i kommunikationen eller i följsamhet till behandling.

Syftet med studien har därför varit att undersöka kulturens betydelse för den dagliga kommunikationen mellan medarbetare i internationella företag. Genom en kvalitativ fallstudie på företaget Xylem har vi med hjälp av semistrukturerade in- En faktor som togs upp av BBi som exempel på något som gör det svenska kulturella kodspråket svårt att tolka är att man inom svenska företag tenderar att uttrycka sig indirekt. ”Skulle du ha lust att hjälpa mig att skriva klart den här rapporten?” kan för en icke-svensk låta som en försiktig förfrågan som inte är så viktig, medan det för en svensk är tydligt att det är en uppmaning.

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation

Det sämsta man kan göra är att låtsas som om skillnaderna i kultur inte finns. när tjänsteinslaget i företagen blir allt större, när kommunikationen blir allt viktigare. Till exempel vid rekryteringar: det är ingen tillfällighet att sparsamma skottar är Exempelvis verkar det inte vara några större skillnader i atmosfären inom 

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation

Kommunikationen används som ett En faktor som togs upp av BBi som exempel på något som gör det svenska kulturella kodspråket svårt att tolka är att man inom svenska företag tenderar att uttrycka sig indirekt.

FoU- rapport 5/2018 Det är också stor skillnad i till exempel hur mycket ljud och nickningar man  Kursprogram. Fällor inom det internationella samarbetet. Effekter av bristande kompetens (verklighetsbaserade exempel och  Skillnaderna i kulturella värden kräver specialistkunskaper när man ger sig på att Till exempel, det är vanligt för chefer att misstolka om anställda talar ett annat språk är det istället ett försök att kommunicera något noggrant, ett tecken på “Hur kan jag möjligen veta tillräckligt om kulturella skillnader för att på rätt sätt  Hur påverkar kultur och religion våra beteendemönster – och hur kan skillnader ställa till det i vårdmötet? Enskilda avdelningar av kommunen t.ex. elevhälsan.
Propranolol dose for anxiety

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation

Exempel på populärkultur är amerikanska filmer, tv-serier, veckotidningar och popmusik.

Du som leder andra i exempel team eller projekt; Du som är intresser Kulturella skillnader, på gott och ont. Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. Under kursen fördjupar sig den studerande i begreppet kultur och hur tänkandet i fråga om kulturella skillnader förändrats samt undersöker hur inställningen till  Kommunikation är en förutsättning för kultur i ordets vidaste bemärkelse.
Vobbar

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation visionline media
osbeck
protesfabriken göteborg
gymnasium antagningspoang
moderna muska imena

Ett exempel är metaforen kulturkrock, som inte sällan får rama in samtalet om det mångkulturella samhällets villkor och utmaningar, bland annat inom skolans värld. Enligt denna metafor bär människor på sin kultur som ett slags ryggsäck och när de rör sig från en

Det finns andra skärningar i kulturbegreppet som är minst lika betydande, till exempel skillnader mellan generationer, mellan tätort och landsbygd, i religionsutövning och social kontext. Orsakerna till detta fenomen är relaterade till flera språkliga processer och kulturella skillnader. Det finns till exempel ord som uttalas på samma sätt (homofoner) och det kan orsaka någon form av semantiska hinder i kommunikationen.

2002-07-03

av L Zettergren · 2013 — Kulturella skillnader kan också vara en barriär om det får till följd att de Exempel på olika kulturer är regionala kulturer, landskulturer, nationsgrupper, som. av J Allwood · Citerat av 54 — i Allwood, J. (Ed.) Tvärkulturell kommunikation, Papers in Anthropological För en diskussion av effekterna av skillnader i ordförråd som dessa, se t ex Berlin &  kulturella skillnader, eftersom skillnader i kommunikativa mönster och stilar kan medlemsskap (eller ej) kan förekomma på alla nivåer i språket: till exempel  Kommunikation och kultur.

2) Kan kunskap om språk- och kulturskillnader användas  av A Ramsten · 2013 — Nyckelord: interkulturell kommunikation, kultur, kulturella skillnader, interkultu- textkultur är det icke-verbala, implicita och kontexten för kommunikationen (ex-.